Hojność Boga

facebook twitter

19-08-2023

Rozważanie ks. Jana Seremaka CSMA, rektora sanktuarium Św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym, na 20. Niedzielę zwykłą.