Przemienieni Słowem Bożym

facebook twitter

05-08-2023

Rozważanie ks. Jana Seremaka CSMA, rektora sanktuarium Św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym, na 18. Niedzielę zwykłą.