Zaproszenie do złożenia oferty w ramach projektu dotyczącego rozbudowy budynku Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Bronisława Markiewicza w Krośnie o salę gimnastyczną wraz z niezbędnym zapleczem

facebook twitter

05-10-2023

Trwają przygotowania do realizacji projektu polegającego na rozbudowie budynku Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Bronisława Markiewicza w Krośnie o salę gimnastyczną wraz z niezbędnym zapleczem. Poniżej dokumentacja Zapytania ofertowego.

1. Zapytanie ofertowe

Protokół z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

2. Formularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 7

3. Projekt Umowy

Dokumentacja techniczna.zip

Przedmiary.rar

STWiOR.rar