List Ojca Generała z okazji Patronalnego Święta świętego Michała Archanioła

facebook twitter

28-09-2021

Tegoroczne święto Patrona michalickiej rodziny zakonnej - Świętego Michała Archanioła wpisuje się w obchody Roku Jubileuszowego 100. rocznicy kanonicznego zatwierdzenia naszego Instytutu i stanowi ich finalny akord. Dokładnie przed stu laty, w dniu 29 września 1921 r., ówczesny biskup krakowski Książę Adam Stefan Sapieha, w Dekrecie zatwierdzenia Zgromadzenia, napisał: „Cieszy się Kościół Święty - Matka nasza, gdy ludzie biorą sobie na ziemi za patrona św. Michała Archanioła, Księcia zastępów niebieskich, walczących z aniołami zbuntowanymi i w miarę sił pragną z Nim współdziałać jako żołnierze Boży. Wśród tych ksiądz Bronisław Markiewicz pobudzony miłością Boga i ludzi nie tylko sam osobiście poświecił się ratowaniu ubogich, lecz nadto założył Towarzystwo „Powściągliwość i Praca” poświęcone św. Michałowi Archaniołowi, dostosowane do warunków i potrzeb czasów współczesnych”.

Drodzy Współbracia Michalici!
Umiłowani Czciciele Świętego Michała Archanioła!

Dzisiaj, w poczuciu bycia tak hojnie obdarowanymi na przełomie stuletniej historii naszej wspólnoty zakonnej, dziękujemy Dobremu Bogu za każdy akt Jego wspaniałomyślnej Miłości. Naszym „Te Deum” obejmujemy niełatwe początki odkrywania charyzmatu i zakonnej tożsamości, wszystkie wspólnotowe wydarzenia i tajemnice realizacji osobistych michalickich powołań.

Błogosławiony Ojciec Bronisław Markiewicz wybrał dla naszej rodziny zakonnej potężnego Patrona, gdyż, jak mówił: „czasy są trudne, a wróg przebiegły - potrzebujemy więc takiego Patrona, który zagwarantuje zwycięstwo”. Wskazał na św. Michała Archanioła - „Wodza wojska niebieskiego i Pogromcę złych aniołów, który po Najświętszej Maryi Pannie w niebie pierwsze zajmuje miejsce i również na losy świata zaraz po Niej najwięcej może zdziałać”.

Najdrożsi!

Przyjmijmy dar niezwykłej przyjaźni Wielkiego Archanioła. Przylgnijmy do niego całym naszym sercem. Tak, jak On utkwijmy wzrok w Stwórcy. Trwajmy w kontemplacji dzieła zbawienia dokonującego się na naszych oczach. W niebezpieczeństwach i zagrożeniach utraty życia wiecznego z dziecięcą ufnością chrońmy się pod Jego opiekuńcze skrzydła. Odważnie wyruszajmy do walki o Boga i realizację Jego Praw we współczesnym świecie. Każdy dzień przeżyty w Jego duchowej bliskości niech będzie dla nas czasem łaski…

A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, mocą bożą ochraniaj, ratuj i wspomagaj…

 Błogosławionego, bogatego doświadczeniem dobroci Boga, przepełnionego jubileuszową radością czasu świętowania.

 

Ks. Dariusz Wilk CSMA
Przełożony Generalny

Miejsce Piastowe, Święto Świętego Michała Archanioła’ 2021

Podobne artykuły