Michalicki Wieczernik

facebook twitter

22-04-2022

Piątkowej Eucharystii przewodniczył ks. bp Jacek Kiciński CMF. W homilii połączył przesłanie dzisiejszej Ewangelii (J 21,1-14) z przeżywaną przez nas Kapitułą. Ks. Biskup powiedział: „Kapituła to szczególny czas i miejsce, które podobne jest do Wieczernika. Trwacie we wspólnocie i modlitwie. Jezus nakazał uczniom powrót do Galilei. Papież Franciszek powtarza często, że należy wracać do tego, co było. Apostołowie powracają tam, gdzie wspominają początek swojej drogi. Wasza Kapituła odbywa się w michalickiej Galilei. Możecie na nowo przeżywać drogę powołania Zgromadzenia i waszego posłania. Zobaczcie, czytamy w dzisiejszej Ewangelii, że pomimo wielkiej ilości ryb sieci się nie przerwały. Jeżeli będziecie trwać przy charyzmacie sieć się nigdy nie rozerwie, bo to jest wasza sieć”. Padły też mocne słowa o naszym Założycielu. Został określony jako prekursor ewangelicznego towarzyszenia.

Przed obiadem ks. bp Kiciński podczas wygłaszanej konferencji zadał uczestnikom Kapituły ważne pytanie. Jeżeli człowiek jest przekonany do tego, że jest powołany czy potrafi nakreślić oś powołania? Według naszego prelegenta oś powołania opiera się na czterech podporach:

- być z Jezusem,

- towarzyszyć Jezusowi i ludziom,

- być otwartym na Jego nauczanie i wyjaśnianie,

-posłanie.

Podkreślił też mocno, że rzeczywistość zakonna jest ewolucyjna, a nie rewolucyjna i temu służą m.in. cykliczne kapituły.

Po obiedzie delegaci rozpoczęli pracę zgodnie z harmonogramem. Wysłuchaliśmy listów do delegatów na Kapitułę z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej, Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, od Prymasa Polski, Nuncjusza Apostolskiego, biskupów z diecezji, w których pracują michalici. Bardzo ciepły list wystosował Przełożony Generalny zgromadzenia salezjanów Ángel Fernández Artime.

Asystent Generalny ks. Rafał Kamiński przeprowadził szkolenie dla uczestników Kapituły. Dla 17 z 32 jest to pierwsza Kapituła, w której uczestniczą.

Zostali wybrani skrutatorzy, odbyły się pierwsze głosowania. Od jutra rozpoczynamy słuchanie sprawozdań.