Modlitwa w intencji Kapituły Generalnej

facebook twitter

15-02-2022

W dniach 21- 8 V 2022 r. w Miejscu Piastowym – kolebce michalickich zgromadzeń zakonnych odbywa się XXII Kapituła Generalna Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła. Bierze w niej udział 32 kapłanów i braci z różnych zakątków świata, gdzie pracują księża michalici. Uczestnicy Kapituły w klimacie wiary i modlitwy , w świetle Ducha świętego dokonują wspólnotowego rachunku sumienia oraz oceny minionych sześciu lat istnienia i działalności Zgromadzenia. Ponadto wskażą oni kierunki dalszej posługi Panu Bogu. Kościołowi i ludziom w duchu michalickiego charyzmatu i na najbliższe sześciolecie oraz wybiorą Zarząd Generalny. Mottem Kapituły są słowa: „Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam ? ” (Rz 8,31).

„Bardzo Was proszę, Bracia moi - pisał w Okólniku zwołującym Kapitułę z 19 kwietnia 2021 r. przełożony generalny Michalici ks. Dariusz Wilk CSMA – o modlitwę oraz ofiarowanie krzyży dnia powszedniego w intencji przygotowań oraz przebiegu XXII Kapituły Generalnej naszej wspólnoty zakonnej”. W poszukiwaniu Bożej Woli spraszajmy światło Ducha Świętego.

Modlitwa do Ducha Świętego Ojca Świętego św. Jana Pawła II:

Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności, a bym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowska miłością,
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża.

Podobne artykuły