Nowenna do Dzieciątka Jezus

facebook twitter

17-12-2021

Co roku,16 grudnia, rozpoczyna się piękna Nowenna do Boskiego Dzieciątka, którą zawsze bardzo uroczyście celebrujemy w michalickich wspólnotach. Tradycja tej Nowenny sięga czasów bł. Bronisława Markiewicza – Założyciela michalickich Zgromadzeń zakonnych, a więc przełomu XIX i XX wieku. Wtedy w Zakładzie w Miejscu Piastowym, gdy „nadchodził dzień 16 grudnia - rozgłośnie brzmiało codziennie rano w kaplicy zakładowej: "Regem venturam Dominum, venite adoremus" (PiP, grudzień 1913 r.).

Nowenna do Dzieciątka Jezus, która trwa od 16 do 24 grudnia, jest jedną z form bezpośredniego przygotowania do świąt Narodzenia Pańskiego. Dziś już trudno sobie wyobrazić te ostatnie dziewięć dni przed Bożym Narodzeniem bez Nowenny do Dzieciątka Jezus i jej pełnych tęsknoty słów: „Głos czysty płynie z niebios chmur”. Warto więc poświęcić tej szczególnej modlitwie trochę uwagi. Kult Bożego Dzieciątka jest obecny w życiu Kościoła już od czasów najdawniejszych (pokłon Trzech Mędrców). Szczególnie dużo refleksji na ten temat pojawia się u św. Hieronima, św. Augustyna czy św. Jana Chryzostoma. Nieco później do jego rozpowszechniania przyczyni się św. Teresa z Avila, św. Jan od Krzyża i św. Ignacy Loyola.

Poszukując śladu tego kultu na ziemiach polskich, dostrzec można dużą rolę zakonów cystersów, franciszkanów, a współcześnie Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła. Błogosławiony Bronisław Markiewicz „przywiózł” tę nowennę aż z Włoch, od św. Jana Bosko. Co roku w zakładach wychowawczych, szkołach, oratoriach, tworzonych przez Założyciela michalickich zgromadzeń zakonnych 16 grudnia – dzień rozpoczęcia tej modlitwy – stawał się wielkim i radosnym wydarzeniem. Pomagało to w przeżyciu ostatnich dni Adwentu, ostatnich dni oczekiwania w szczególniejszej atmosferze. Nowenna raz jeden ukazała się drukiem w języku łacińskim w roku 1930 pod tytułem: "Praeparatio ad nativitatemJesu Christi (cum canta)". Tekst nowenny został przetłumaczony na język polski dopiero pod koniec lat sześćdziesiątych staraniem ks. Mieczysława Głowackiego CSMA – wcześniej śpiewana była po łacinie. Długa i piękna tradycja tej nowenny w Zgromadzeniu zobowiązuje. Niech wśród nas nie zabraknie tych, którzy uczczą Dzieciątko Boże.

Modlitwa do Dzieciątka Jezus

O mój Boski Jezu, biedne Dzieciątko w żłóbku złożone, Synu Boga żywego, Synu Dziewicy Maryi, pobłogosław mnie Twą rączką i uczyń mnie małym, maleńkim w moim własnym przekonaniu, abym mógł podobać się Tobie!
Uczyń mnie małym jak ziarnko piasku u stóp Twego krzyża, żebym mógł ukryć się w każdej jego szczelinie! Uczyń mnie małym, jak kropla wody, żebym się zagubił jak w oceanie miłości, w świętej ranie Twego Boskiego Serca! Uczyń mnie małym jak bluszcz, pnący się ku Tobie wzdłuż krzyża, bo jak długo będę pełzał po ziemi, będzie okrywał mnie pył moich niedoskonałości.Uczyń mnie małym, jak ten robak ziemski, czołgający się po drodze, którego depce bez obawy stopa dziecka, abym zdeptany w mej miłości własnej mógł służyć Ci w pokorze.

Nowenna do Dzieciątka Jezus [pobierz]

Podobne artykuły