Dobrym jak chleb

facebook twitter

02-05-2022

Mamy Generała – chciałoby się zakrzyknąć. To jeden z celów Kapituły. Zanim jednak ksiądz Dariusz Wilk został wybrany roboczo, rzetelnie wypełniliśmy program Kapituły.

Ranek rozpoczęliśmy modlitwami zakonnymi i Mszą świętą z Jutrznią. Homilię wygłosił ks. Jacek Zieliński. Odniósł się do słów z dzisiejszej Ewangelii: (J 6, 22-29): „Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta”. Jezus wyjaśnia, że nie po to przyszedł na świat, aby zaspokoić potrzeby. Przyszedł, aby dać świadectwo prawdzie, by nas zbawić i stać się pokarmem w drodze do nieba. Rozumiał to dobrze nasz Założyciel, który nie szukał najlepszego programu na życie, tylko życie znaczył fascynacją Jezusem.

Ks. Jacek zakończył homilię wezwaniem: „Panie Jezu chlebie łamany na Eucharystii pomagaj nam być dla innych dobrym jak chleb”.

Przedpołudniowa sesja to spotkania w grupach, gdzie zostały ponownie przeanalizowane przez komisje materiał, który zostanie przedłożony do głosowania.

Po południu Kapituła udzieliła absolutorium Zarządowi. Później zgodnie z art 139b Dyrektorium rozpoczęły się wybory Przełożonego Generalnego. Zgodnie z naszym prawem wyborom przewodniczy najstarszy profesją kapłan uczestniczący w Kapitule. Członkowie Kapituły wezwali wstawiennictwa Ducha świętego i złożyli przysięgę.

Kapituła powierzyła stery Zgromadzenia ks. Dariuszowi Wilkowi na następne sześć lat. W Sanktuarium Ojciec Generał przewodniczył nabożeństwu dziękczynnemu.

Wieczorem, po Nieszporach, słówko wieczorne wygłosił ks. Leszek Przybylski. Nawiązał do fabuły filmu „Vinci”, który nakręcono w pięknych sceneriach Krakowa. Akcja filmu opiera się na zuchwałej kradzieży obrazu „Dama z łasiczką” Leonarda da Vinci. W muzeum, dla niepoznaki, zawieszono świetny falsyfikat. Jednak jedna z osób zwiedzających Muzeum Czartoryskich rozpoznaje, że to nie jest oryginał. Dobrze zna oryginał.

Zapytał słuchaczy, co chcą w nas zobaczyć koneserzy życia? Czy mamy świadomość jak łatwo demaskują – odkrywają co nie jest autentyczne. Warto odpowiedzieć sobie na pytanie gdzie czają się pokusy, by iść w kierunku podróbki.

Oryginał myśli ks. Markiewicza dostrzegł kardynał Adam Stefan Sapieha pozwalając na erygowanie Zgromadzenia. Warto o tym pamiętać za każdym razem, gdy mamy pokusę być kimś innym niż jesteśmy.

Ks. Leszek zacytował słowa Ewangelii „ Bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski” (Mt 5, 43-48). Powiedział, że warto akcentować maryjność Zgromadzenia, bo to jest nasze, prawdziwe. Maryja jest doskonałym ideałem odbicia Boga.

Podobne artykuły