Dzielić się miłością

facebook twitter

27-04-2022

Codzienne Ewangelie prowadzą tam, gdzie chcą. W dzisiejszej Ewangelii (J 3,16-21) usłyszeliśmy: „Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne”. Kaznodzieja ks. Piotr Szytniewski, Prowincjał Paragwajsko-Argentyńskiej odniósł się do tych słów mówiąc: „Miłość to coś więcej niż uczucie”. Dał do zrozumienia, że miłość w odniesieniu Boga do człowieka jest praktyką. I ma ogromną cenę. Nasza miłość zawodzi, bo nie jesteśmy w stanie zapłacić tej ceny. Dlatego warto zapytać: czy dzielimy się miłością Jezusa ze światem?

Ks. Prowincjał nawiązał do hasła Kapituły: „Jeżeli Bóg z nami któż przeciwko nam?” (Rz, 8, 31-39). Święty Paweł chodził po świecie z nadzieją pewny Słowa Bożego. „Ufaj Bogu i zastosuj słowo wiary w swoim życiu. On daje otuchę na drodze życia” – zaapelował do słuchaczy kaznodzieja.

Poranna sesja była kontynuacją wczorajszej pracy. W pięciu grupach uczestnicy Kapituły pracowali nad następującymi zagadnieniami:

- duchowość i charyzmat,

- praca apostolska,

- praca wychowawcza i edukacja,

- formacja i życie wspólne,

- prawo własne.

Po zakończeniu prac grup tematycznych przedstawiciele przedstawili sprawozdania. Uderzała troska o Zgromadzenie i realistyczne przedstawienie tego, co można zrobić.

Wieczorem słówko po Nieszporach wygłosił ks. Marcin Kałwik, ojciec duchowny Seminarium. Nawiązując do okresu wielkanocnego powiedział, ze Kapituła jest świętem, okresem świątecznym dla Zgromadzenia. Zapytał: „czy wiecie, co zrobił Jezus po zmartwychwstaniu?”. Wstyd się przyznać, ale 31 chłopa z wykształceniem teologicznym nie znało odpowiedzi na to, zdawałoby się retoryczne, pytanie. Odpowiedź okazała się prosta: „zaścielił łóżko”. Ewangelia mówi, że chusty i reszta były złożone.

Ks. Marcin zwrócił uwagę na jeszcze jeden aspekt zmartwychwstania: wszystkie spotkania paschalne ze Zmartwychwstałym były bardzo proste. Nasze najważniejsze spotkana z Nim też są proste. W cichej modlitwie, czytanym Słowie. Nawiązał do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Powiedział, że prawo jest trudne, co wprawiło w konfuzję naszych zakonnych prawników. Cytując kanon 663 „Pierwszym i podstawowym obowiązkiem wszystkich zakonników powinna być kontemplacja rzeczy Bożych oraz ustawiczne zjednoczenie z Bogiem w modlitwie" zapytał retorycznie: „gdzie tutaj mamy mowę o działaniu?”. W cichym spotkaniu z Jezusem dokonuje się prawdziwa reforma.

Podobne artykuły