Nasza Górka

facebook twitter

30-04-2022

Sobotniego poranka homilię wygłosił do uczestników XXII Kapituły generalnej ks. Adam Sitarz. Początek dzisiejszej Ewangelii (J 6,16-21) to takie Słowo: „Po rozmnożeniu chlebów, o zmierzchu uczniowie Jezusa zeszli nad jezioro i wsiadłszy do łodzi przeprawili się przez nie do Kafarnaum”. Kaznodzieja nawiązał do przeprawy, o której usłyszeliśmy. Zapytał: „co i kto każdemu z nas może pomóc w przeprawie na drugi brzeg? I czym jest ten drugi brzeg?”. Najczęściej jest nie tam, gdzie byśmy chcieli. Jeżeli popatrzymy na fragment wcześniej to zobaczymy obraz rozmnożenia chleba. Kiedy ludzie widzą ten wielki znak chcą Jezusa porwać i obwołać królem. Jezus oddala się, udaje się na górę. Nie chce być tym, którego chcą. Chce być tym, Którym Jest.

W wielu obrazach w Starym Testamencie i Ewangeliach góra jest miejscem spotkania Boga z człowiekiem. Człowiek jest wezwany od Boga, żeby oddalił się od świata i na górze był gotowy na spotkanie z Nim. I my jesteśmy na naszej michalickiej Górce oddaleni od naszego codziennego świata i gotowi na to, żeby odpowiedzieć na chęć spotkania Boga z nami. Kapituła jest takim spotkaniem. Pamiętajmy, że zbawienie jest naszą potrzebą, a nie naszą własnością. Jezus, który kroczy po wodzie, w wichrze i wzburzonej wodzie wsiada do łodzi, która cudownie i natychmiast znajduje się przy drugim brzegu. „Patrząc na tę scenę chcesz Boga w swojej łódce?” – zapytał ks. Adam.

Dzisiaj członkowie Kapituły podzielili się na grupy robocze – komisje kapitulne:
- duchowość i charyzmat,
- praca apostolska,
- praca wychowawcza i edukacja,
- formacja i życie wspólne.

Przedstawiciele komisji przedstawili propozycje uchwał, zaleceń i sugestii do pracy Zarządu Zgromadzenia.

Wieczorem po Nieszporach słówko wygłosił ks. Grzegorz Sprysak. Rozpoczął od cytatu „Gdy jednak spodobało się Temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, aby objawić Syna swego we mnie, bym Ewangelię o Nim głosił”. (Gal 1,15-16). Zwrócił uwagę na słowa „ objawić Syna swego we mnie” opowiedział przykład z własnego życia i działanie Boga, żeby mógł odkryć Boga w sobie. Boga, który działa, objawia się, a nie jest tylko filozoficznym twierdzeniem. Słówko zakończył innymi słowami św. Pawła: „Oto teraz czas upragniony, oto teraz czas zbawienia” (2 Kor 6,4). Powiedział, że Kapituła to właśnie ten czas upragniony i skuteczny.

 

Podobne artykuły