Ostatni dzień Kapituły

facebook twitter

06-05-2022

Słówko, już nie wieczorne, ale wyjątkowo poranne, wygłosił brat Andrzej Zimny. Przywołał wspomnienie z postulatu. W tym ważnym dla każdego zakonnika czasie odwiedził Miejsce Piastowe. Wtedy kaplica, w której dzisiaj mówił słówko, zrobiła na nim duże wrażenie. Dzisiaj w tym miejscu, po 22 latach, sam mówi do braci. Nawiązał do słów bpa Jacka Kicińskiego z początku Kapituły, który nazwał Miejsce Piastowe michalicką Galileą. Powiedział: „to doskonała okazja, aby po raz kolejny wyrazić wdzięczność dobremu Bogu za dar wybrania i powołania. Tak jak różnych powołał do grona apostołów, tak i dziś w różny sposób powołuje”.

Podczas obrad zostały odczytane listy do Ojca Świętego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, współbraci michalitów oraz Rodziny Michalickiej. Został odczytany i podpisany protokół. Ojciec Generał wygłosił na zakończenie XXII Kapituły słowo podziękowania i podzielił się osobistym odbiorem czasu obrad oraz, jak to często wybrzmiewało w rozmowach, świetnej duchowej i przyjacielskiej atmosfery.
Podczas Mszy świętej na zakończenie Kapituły homilię wygłosił ks. Wacław Chudy. W nawiązaniu do Ewangelii (J 14,6-14) oraz dzisiejszych patronów apostołów Filipa i Jakuba zaakcentował następujące słowa „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy”. Wskazał na Ojca Założyciela, który był tym, który pokazywał chłopcom w Miejscu Piastowym i wszystkim, których spotykał praktycznie znaczenie „pokaż nam Ojca”. Wezwał też słuchaczy do dumy z tego, co nasze. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak Bóg przez nas działa to należy mu pokazać nasze dzieła, nasze działania, których by nie było, gdybyśmy nie zauważali Ojca.
Kapituła zakończyła się obiadem. Niektórzy uczestniczy wyjechali, ale bardzo wielu zostało, by w sobotę uczestniczyć w Nabożeństwie Fatimskim.
 

Podobne artykuły