Śluby Jasnogórskie

facebook twitter

03-05-2022

Są takie homilie, o których słuchacz myśli „szkoda, że koniec”. Podczas tej Kapituły słuchaliśmy ich nieraz. Dzisiaj podczas Mszy świętych homilie w Sanktuarium na Górce głosił ks. Ryszard Andrzejewski. Na początku nawiązał do obrony Częstochowy i ślubów, jakie później uczynił Jan Kazimierz. Wprawdzie nie w Częstochowie, ale tym wydarzeniem poruszony. Ks. Ryszard przytoczył słowa księdza Bronisława z publikacji „Trzy słowa do starszych w narodzie”, w których autor jasno pisał, że śluby, chociaż piękne, ale nie zostały wprowadzone w życie. Na ile mógł próbował wprowadzić śluby błogosławiony Stefan kardynał Wyszyński. Bez wątpienia pozwalały na odnowę polskiej ziemi.

Mówił też o wojnie na Ukrainie. Powiedział, że możemy być dumni z naszej postawy wobec braci i sióstr z Ukrainy. Dla tych, którzy ze łzami pytają dlaczego wojna? Odpowiedzią jest to, ze wojna nie jest karą za grzechy, ale konsekwencją grzechu.

Po południu uczestnicy Kapituły przystąpili do głosowania. Celem wybór Zarządu Zgromadzenia. W wyniku głosowania została wybrana Rada Generalna w następującym składzie:

Wikariusz Generalny Pierwszy Radca: ks. Krzysztof Poświata

Drugi Radca Generalny: ks. Leszek Przybylski

Trzeci Radca Generalny: ks. Grzegorz Sprysak

Czwarty Radca Generalny: ks. Marcin Kałwik

Ekonom Generalny: ks. Jerzy Sosiński

Wieczorem Nieszpory, Nabożeństwo Majowe i słówko. Wygłosił je ks. Paweł Wojakiewicz. Wspominał słowa wychowawcy, który wskazując na pozbawiony rąk krzyż w kaplicy, powiedział, że to oni, chłopcy siedzący w kaplicy, mają być rękoma Jezusa. Kiedy przyjechał po święceniach i odprawiał Mszę świętą prymicyjną chciał do tego nawiązać. Ze zdziwieniem zauważył, ze wisi inny krzyż, na którym postać Jezusa ma ręce. Ze wzruszeniem zrozumiał, że po każdych święceniach księża są tymi rękoma.  

 

Podobne artykuły