Michalici

ORLEN Z KLASĄ – ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO W TECHNIKUM PETROCHEMICZNYM

31 Październik 2019

facebook twitter
Dnia 1 września 2019 r. w Michalickim Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym na Podkarpaciu, rozpoczął się kolejny rok pracy dydaktycznej. Placówka kształci aktualnie 743 uczniów w 11 kierunkach.

Wraz z rozpoczęciem roku nastąpiła inauguracja nowego profilu kształcenia i rozpoczęcie działalności Technikum Petrochemicznego. W szkole tej utworzono pilotażową klasę pod patronatem ORLEN Południe S.A.. Nowe technikum kształcić będzie młodzież w celu przygotowania odpowiednich kadr dla planowanych inwestycji w rafinerii w Jedliczu. Do pierwszego oddziału patronackiej klasy przyjęto 17 uczniów. Spółka ORLEN Południe udzieliła wsparcia finansowego i logistycznego w celu zaadaptowania pomieszczeń szkolnych na nowoczesne pracownie chemiczne oraz by umożliwić zakup wysokiej klasy wyposażenia laboratoriów, jak również odpowiedni asortyment pomocy naukowych. Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym jest szkołą istniejącą od 1903 roku, która cieszy się renomą wśród placówek szkolnictwa zawodowego, legitymuje się dobrą jakością edukacji ogólnokształcącej oraz dbałością o formowanie osobowości uczniów jako przyszłych pracowników.

W ramach współpracy szkoła zobowiązana jest do zapewnienia odpowiednich warunków nauki oraz specjalistycznej kadry zapewniającej profesjonalny poziom edukacji. Rafinerie  Orlen Południe staną się w przyszłości miejscem praktyk dla młodzieży Technikum Petrochemicznego MZSP Miejsce Piastowe. Ponadto proces dydaktyczny w klasie patronackiej wspierać będzie kadra inżynieryjno-techniczna Spółki. Planowana współpraca dokonywać się będzie również w ramach organizowanych dla młodzieży wizyt studyjnych do poszczególnych jej zakładów, jak również w oparciu sympozja naukowe organizowana corocznie przez szkołę. Aktualnie dobiegają końca prace adaptacyjne w nowych pomieszczeniach szkolnych i laboratoriach przeznaczonych  w całości dla dziewcząt i chłopców, którzy wiążą przyszłość z petrochemią a obecnie są  uczniami patronackiej klasy Orlen Południe. Oficjalne otwarcie obiektu planowane jest w dniu 27.09.2019 r.