Michalici

„To nie jest tylko numer w twoim dzienniku…” – co jeszcze wybrzmiało na tegorocznym sympozjum. RELACJA.

9 Grudzień 2019

facebook twitter
Zakończyło się sympozjum o wychowaniu i nauce organizowane w auli Michalickiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym.

Wydarzenie odbywało się w dniach 29-30 listopada 2019 r. i stanowiło XVII edycję przedsięwzięcia. Temat spotkań brzmiał: „Koncepcja człowieka podstawą procesu wychowania”. Liczba uczestników w tym roku sięgała blisko 350 osób. Słuchacze akcentowali aktualność podejmowanych przez prelegentów zagadnień oraz mistrzostwo przekazu mówców. Wśród wielu ważnych treści warto przywołać pierwsze słowa wystąpień wypowiedziane przez ks. prof. dr. hab. Andrzeja Zwolińskiego na temat relacji do wychowanka bądź ucznia: „To nie jest tylko numer w twoim dzienniku klasowym... Trudny jest? możesz go nie lubić ale takiego już nie będzie - jest szansa wielka, bo spotkał ciebie i możesz mu pomóc.”

Wśród oficjalnych gości znaleźli się Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch wraz ze swoim zastępcą Stanisławem Fundakowskim, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch, pełniąca obowiązki Wojewody Podkarpackiego Lucyna Podhalicz, Europoseł Bogdan Rzońca, parlamentarzyści: Maria Kurowska i Piotr Babinetz, Komendanci Miejscy Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie. Należy podkreślić obecność na wszystkich sesjach księży biskupów Archidiecezji Przemyskiej – ks. arcybiskupa metropolity Adama Szala oraz ks. bp. Stanisława Jamrozka. Każdy z poszczególnych dni rozpoczynał się, sprawowaną pod ich przewodnictwem mszą świętą, z licznym gronem kapłanów oraz wiernych. Materiały sympozjalne zostaną opublikowane po redakcyjnym opracowaniu. Skróty - w przekazach medialnych poniżej